ติดต่อ SANIIT+ ห้องน้ำอัจฉริยะ ผู้ผลิต

SANIIT+ ห้องน้ำอัจฉริยะ ผู้ผลิต จำกัด.
SANIIT+ ห้องน้ำอัจฉริยะ โรงงาน.
ผู้ผลิต DDDD / โรงงาน DDDD /

Adres: Room 812, 16/F, Bank of America Tower,
12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

Tel: +852-3256635
Fax: +852-3256636
E-mail: sinoboss@hotmail.com