SANIIT+ ห้องน้ำอัจฉริยะ  >  ห้องน้ำอัจฉริยะ > 'ห้องน้ำอัจฉริยะ SS011 '

ห้องน้ำอัจฉริยะ - ห้องน้ำอัจฉริยะ SS011

ห้องน้ำอัจฉริยะ SS011 ห้องน้ำอัจฉริยะ SS011

สถานที่กำเนิด: โลก
ผู้ผลิต: จีน ราคาขายส่งโปรดติดต่อเรา sinoboss@hotmail.com
ห้องน้ำอัจฉริยะ SS011 ลักษณะ:
2024อัตโนมัติเปิดและปิดอัตโนมัติล้างอุ่นที่นั่งอบอุ่นแห้งและน้ำชิ้นเดียวยาวสีขาวสมาร์ทโถปัสส
ราคาส่วนลด: USD260
ราคาขายส่ง: USD260
นวัตกรรม: 20%

ผู้ผลิตห้องน้ำอัจฉริยะโรงงานห้องน้ำอัจฉริยะในเซินเจิ้นกวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งฝอซานตง
+ + China SANIIT+ ห้องน้ำอัจฉริยะ ผลิต / จัดหา / ผู้ผลิต / ห้องน้ำอัจฉริยะ โรงงาน / ผู้ผลิต / ส่งออก / ส่งออก /
100ชิ้น ราคา: USD
ราคาขายส่ง: USD
QTY OF 20" GP: ชิ้น
QTY OF 40" GP: ชิ้น
QTY OF 40" HQ: ชิ้น
http://www.SANIIT.com/
สินค้าที่เกี่ยวข้อง: